Sokolovski Krzysztof →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1985 r. w Ejszyszkach, na Litwie. Uczęszczał do Ejszyskiej Szkoły Średniej, po czym w ramach programu Paderewski wyjechał do Gdańska, gdzie ukończył 4 klasę liceum i zdał polską maturę. W 2009 r. ukończył Politechnikę Gdańską, zdobywając dyplom z zakresu energetyki cieplnej. W ramach pracy dydaktycznej prowadził zajęcia laboratoryjne z zakresu energetyki cieplnej oraz klimatyzacji. Brał udział w badaniach prototypu centrali z hybrydowym układem klimatyzacyjnym, opatentowanym przez dr hab. Marka Jaskólskiego. Równolegle podjął naukę na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP, uczelni, o której marzył od pierwszych dni pobytu w Polsce. Na drugim roku dodatkowo zaczął uczęszczać na wykłady anatomii prof. Grzybiaka na Akademii …


Wąsowski Paweł →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1974 r. Architekt, malarz, wykładowca akademicki, kolekcjoner sztuki związany z Mińskiem Mazowieckim. W 1999 r. obronił pracę dyplomową pt. „Studium potrzeb sanacji architektoniczno-urbanistycznej w rejonie placu Zbawiciela w Warszawie”, a w 2008 r. pracę doktorską pt. „Architektura wielorodzinnych domów spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie międzywojennym (1918–1939)” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie został nauczycielem akademickim. Za pracę doktorską otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej oraz w 2009 r. nagrodę Ministra Infrastruktury. Zajmuje się historią architektury, malarstwem, rzeźbą, fotografią i projektowaniem architektonicznym. Interesuje go przede wszystkim korespondencja architektury i sztuk wizualnych. W swoich pracach malarskich bada iluzje, złudzenia …


Tobolewski Tomasz →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1973 r. w Zabrzu. Malarz, grafik i wykładowca akademicki. W latach 1995–2000 studiował w ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), uzyskując dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Stanisława Kluski. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora sztuki, a habilitację w 2012 r. Jest wykładowcą w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz w Katedrze Grafiki na Uniwersytecie w Ostravie (Czechy). Wyjątkową rolę w jego dorobku artystycznym zajmuje rysunek. Jest nie tylko podstawą warsztatu malarskiego, ale również samodzielną formą wypowiedzi.


Ambroziak Piotr →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1971 r. Doktorant Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w pracowni prof. D. Lejmana. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W 1996 r. obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu prof. A. Bartczaka (aneks z fotografii u prof. I. Pierzgalskiego). Uczeń prof. J. Narzyńskiego w pracowni malarstwa. Jest przede wszystkim autorem obrazów ekspresyjnych i obiektów „miejskiego szamanizmu”. Jego sztuka nacechowana jest emocjami i gestem, który zaciera różnice kulturowe i duchowe, pomiędzy współczesnością a przeszłością. Unikalna forma ekspresji odwołuje się do znaczeń i deformacji współczesnych czasów. Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych i wystaw …


Gruszczyński Filip →

Zobacz dzieła →
www

Urodzony w 1978 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Dyplom otrzymał w 2004 r. W grudniu 2009 r. namalował obraz uświetniający nadanie imienia Ireny Sendlerowej gimnazjum nr 65 na warszawskiej Woli. Jego obrazy znajdują się się u wielu kolekcjonerów w kraju i za granicą między innymi w RPA, Niemczech, Hiszpanii, Japonii, Belgii i Szwajcarii. Obrazy Filipa Gruszczyńskiego są dziełami niezwykle oryginalnymi i intrygującymi. Choć autor tworzy kompozycje figuratywne, to jednak nie w oparciu o rzeczywistość, czy inspiracje wywiedzione z fotografii. Gruszczyński z jednej strony przekłada na obraz malarski język ilustracji, z drugiej zapożycza budowę formy ze stylistyki …


Woropiński Jerzy →

Zobacz dzieła →
www

Urodzony w 1948 r. w Warszawie. Prażanin, fotograf, fotoreporter. Pracował m.in. jako fotoreporter dla Polskiej Agencji Interpress, redakcji „Tygodnika Kulturalnego”, „Magazynu Rodzinnego”, „Prawa i Życia”. Współpracował także z National Geographic, Krajową Agencją Wydawniczą, Biurem Promocji m.st. Warszawy. Jest autorem licznych zdjęć dawnej stolicy oraz laureatem wielu konkursów fotograficznych.