Zakończona 15 kwietnia (poniedziałek) 2019, 19:00 Ilość pozycji 40 Wylicytowane 7 26 % Niesprzedane 20 74 % Obrót całkowity 11 700 PLN Średnia obrotu 1 671 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji →

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

40
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Tobolewski Tomasz, Pollock, 2019, olej, płótno, 60 x 50 cm

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
02

Gomulicki Maurycy, Nula, 2018, serigrafia, ed. 21/32, 70 x 40 cm, sygn. p.d.

Brak ofert (dostępne) 500 PLN
03

Dudek Piotr, Przerwa, 2016, technika mieszana, rysunek, elementy kolażu, 100 x 70 cm, sygn.

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
04

Bator Andrzej, Nothing to promise, 2010, tusz, papier, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 200 PLN
05

Wąsowski Paweł, 432 MHz II, 2019, akryl, płótno, 50 x 40 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
06

Wąsowska Marlena, Drzewo świadomości, 2016, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn.

Wylicytowane 1 200 PLN 1 700 PLN
07

Wilczewska Beata, Żółte ptaki, 2018, akryl, płyta, 65 x 65 cm, sygn. BW 2018, w oprawie

Brak ofert 1 000 PLN
08

Fincek Ziemowit, Pejzażyk (góry), 2015, olej, płótno, 89 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
09

Pawłowska Olga, Z cyklu Połowy III, akryl, płótno, 100 x 130 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
10

Malewicz Krzysztof Kamil, Artefakty Jurajskie, 2015, akryl, płótno, 100 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
11

Tarasin Jan, Sytuacje, 1977/1990, grafika, sitodruk, papier, 40 x 60 cm, sygnowany i datowany u dołu: J. Tarasin 1990

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
12

Jędrzejko Tomasz, Kobieta z wydm, 2004, tryptyk, grafika, sitodruk, 8/50, 3 x 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: T. Jędrzejko

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
13

Minor Michał, Światowy Dzień Grylownika, serigrafia, papier, 2/6, 80 x 120 cm, sygn. u dołu

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
14

Iwan Bartosz, Polowanie, 2018, akryl, pastel olejny, spray, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
15

Marciniszyn Artur (Kocur1), Arctic night, 2019, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
16

Libel Mariusz, Bóg, 2018, tusz, karton, 61 x 43 cm, sygn. na odwrocie: monogram autorski

Brak ofert (dostępne) 600 PLN
17

Kleszczewski Paweł, Pragnienie przebywania na słońcu, 2012/2019, akryl, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
18

Gorlak Zbigniew, Dżungla, 1990, olej, płótno, 75 x 100 cm, sygn. na odwrocie, oprawione

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
19

Sykuła Wiesław, Akt podwójny, 2018, tusz, karton, 100 x 70 cm, sygn. p.d. Sykuła 17, oprawione

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
20

Pawłowska Weronika, Pez, 2015, olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
21

Lenik Iwona, Bez tytułu, 2018, akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
22

Berger Dorota, Znak Jonasza, 2016, tempera, deska, 40 x 55 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
23

Tuźnik Andrzej, Latarnie nad morzem, 2018, olej na płótnie, 80 x 100 cm, sygnowany monogramem l.d. róg, na odwrocie monogram i pieczęć

Brak ofert 1 000 PLN
24

Miśko Marta, From the Halipleumon cycle, 2018, olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 500 PLN
25

Tycz Viola, Brioni, z cyklu The victim of fashion, 2014, akryl, płyta mdf, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: V. Tycz

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
26

Tobolewski Tomasz, Ludwik, 2018, olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
27

Stańczak Kamil, Barn Owl in Red Hood, 2019, akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
28

Smolik Dominik, Entre las sombras moradas de los arboles, 2019, akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
29

Steininger Ladislav, Mysterious I, 2014, olej, deska, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie, autorska oprawa jest integralną częścią obrazu

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
30

Ciechanowska Joanna, Exodus, 2015/2016, olej, pastel, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
31

Bański Wojciech, Mad, 2018, olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
32

Barszcz Jacek, Cienie na murze, 2018/2019, olej, płótno, 73 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 500 PLN
33

Szambelan-Althamer Monika, Morze – pogodny dzień, 2018, akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
34

Łukasik Jarosław, Pejzaż horyzontalny, 2018, olej, płótno, 81 x 116 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
35

Malesza Mikołaj, Przejście, 2019, akryl, płótno, 92 x 65 cm, sygn. p.d. M19

Brak ofert 1 500 PLN
36

Piotrowski L. Grzegorz, Pomnik, 2015, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
37

Wysocki Stanisław, Akt, 2006, brąz, granit, egz. 4/21, wys. 29 cm, sygn. StanWys 2006

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
38

Gruzd Leon, Chwast, 2018, brąz, egz. unikatowy, wys. 22,5 cm, sygn. LG

Brak ofert 1 500 PLN
39

Gruzd Leon, Akt siedzący, 2008, brąz, odlew 2, wys. 13 cm, sygn. LG

Brak ofert 1 500 PLN
40

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (Klaun), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 500 PLN 3 800 PLN