Zakończona 17 maja (czwartek) 2018, 19:00 Ilość pozycji 40 Wylicytowane 23 58 % Niesprzedane 17 43 % Obrót całkowity 44 000 PLN Średnia obrotu 1 913 PLN
Licytacja zakończona Wyniki aukcji OneBid
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji → ↑ Opis aukcji

Szanowni Państwo,

to druga edycja projektu poświęconego kolekcjonerom i ich kolekcjom, a starannie selekcjonowana oferta powstała w oparciu o istotne dla kolekcjonerów i dla nas cechy dzieł, takie jak: unikatowość, oryginalność, autentyczność i… aura. Tak, właśnie aura – nie sposób bowiem znaleźć innego określenia na te pozaracjonalne i pozazmysłowe przymioty dzieł sztuki, które powodują, że nieodparcie ich pożądamy.

Z przyjemnością, ale również pewną dozą ciekawości, przekazujemy więc Państwu katalog 21. Aukcji Nowej Sztuki, w podtytule noszącej nazwę „Edycja kolekcjonerska vol. 2”. Znajdziecie w nim zarówno artystów znanych z aukcji czy naszej oferty galeryjnej, jak i tych, którzy na aukcjach w zasadzie nie występują. Wśród „perełek” wskazać można inspirowany „Infantką” Velasqueza „Pocałunek” Tomasza Tobolewskiego, op-artowe obrazy Pawła Wąsowskiego czy monumentalną kompozycję Magdaleny Siejko. Do ciekawostek zaliczyć należy asamblaże Antka Wajdy, Piotra Woźniaka oraz „Relikwie świętego” Justyny Góreckiej, której dadaistyczne myślenie i takież prace zyskały już uznanie krytyków i prezentowane były na prestiżowej wystawie zainspirowanej ruchem dada w Galerii Białej w Lublinie.

Państwa uwagę pragniemy zwrócić na pracę Artura Trojanowskiego. Swoją twórczość prezentował m.in.: w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu czy Galerii Bielskiej BWA, a także w Danii, Francji, Niemczech i na Ukrainie. Jest wielokrotnym laureatem konkursu „Obraz Roku” miesięcznika Art & Business (2002, 2003, 2005). Obraz „Uwaga, pociąg!”, z cyklu „Thank’s @ diana arbus and friends” emanuje czarnym humorem i traktuje rzeczywistość z lekkim przymróżeniem oka.

Obrazy Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej to już aukcyjna klasyka i styl, który zapewnił jej miejsce w czołówce młodego pokolenia twórców. Mieszkająca i tworząca w Berlinie artystka przekazała na aukcję pracę „Złota” z cyklu „Figury”. W katalogu znajdziecie Państwo prace Roberta Motelskiego, Alka Słonia, Piotra Ambroziaka czy Marka Sułka, którzy niezwykle rzadko wystawiają na aukcjach swe prace. Ofertę dodatkową stanowi „Erotyk” Franciszka Starowieyskiego, mistrza swobodnego, nieskrępowanego rysunku. Prawdą jest, że gdy Starowieyski miał o czymś opowiedzieć to po stokroć wolał to narysować!

Życzę Państwu (i sobie), aby nasza oferta trafiła w Wasze kolekcjonerskie potrzeby, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie…

Iwona Pleskot – historyk sztuki

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

40
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, Konfluencja IV, 2018, akryl, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 4 200 PLN
02

Gawroński Karol, Żarki, 2015, grafika, intaglio, papier, 70 x 100 cm, EA 5, sygn. u dołu

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
03

Wąsowska Marlena, Drzewo świadomości, 2016, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 200 PLN
04

Kortyka Stanisław Ryszard, Trwanie, 2015/2016, olej, płótno, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie, oprawione

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
05

Rokowski Adam, A4, 2015, olej, płótno, 9 x 15 x 15 cm, sygn. na odwrocie, w oprawie 58 x 58 cm

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
06

Trojanowski Artur, Uwaga pociąg! Z cyklu Thank’s @ diana arbus and friends, 2011, akryl, szablon, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 700 PLN
07

Karolak Dorian, Wschód na Islandii, 2017, olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: dk 2017

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
08

Szambelan-Althamer Monika, Baletnica, 2017, lalka na drewnianej podstawie, szycie ręczne i maszynowe, tkaniny, elementy ceramiczne (dłonie i twarz), wys. ok. 60 cm, sygn. stemplem autorskim

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
09

Tobolewski Tomasz, Pocałunek, 2017, olej, płótno, 140 x 120 cm, sygn. na odwrocie: Tobolewski 2017

Wylicytowane 1 500 PLN 3 500 PLN
10

Kwapisz-Grabowska Magdalena, Figura (złota), 2017, olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: MKG

Wylicytowane 1 500 PLN 2 300 PLN
11

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (pan w marynarce), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 000 PLN 2 200 PLN
12

Górecka Justyna, Relikwie świętego, 2016, cztery obiekty, technika własna, asamblaż, ramy złocone, korale, rzeźba drewniana, silikon, 26 x 21 cm, 17 x 14 cm, 17 x 14 cm, 23 x 18 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
13

Mackiewicz Maciej, Forma 9L2K, 2018, olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
14

Kimura Lia, Bez tytułu, 2018, olej, płótno, 100 x 81 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 300 PLN 1 300 PLN
15

Mosur Piotr, Bez tytułu, 2013, olej, płyta, elementy kolażu, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 300 PLN
16

Pelc Wojciech, Analogie, 2013, technika mieszana, akryl, kredka, papier, 120 x 150 cm, sygn. p.d.

Wylicytowane 1 500 PLN 4 000 PLN
17

Ambroziak Piotr, Obiekt 0024, 2016, żywica, olej, płótno, 33 x 33 cm, sygn. na odwrocie, w oprawie 40 x 40 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
18

Sułek Marek, Architektura, 1996, olej, płótno, 130 x 89 cm, sygn na odwrocie, w oprawie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 600 PLN
19

Jędrzejko Tomasz, Waga z cyklu Sacrum, 2017, akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
20

Sowiak Radosław, Warcaby z Mondrianem, 2018, autografia, odbitka autorska, relief, płyta pcv, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
21

Siejko Magdalena, Z cyklu W obliczu cielesności, 2007, dyptyk, olej, płótno, 145 x 180 cm oraz 85 x 61 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 900 PLN
22

Ślęczka Sebastian, Weronika, lat 29, 2013, olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
23

Bujak Hubert, Pałka, 2015, olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
24

Koclęga Tomasz, Tactum Aeternum, 2018, brąz, szkło, czarny granit szwedzki, wym. podstawy: 17 x 22 cm, wys. 3 cm. wym. całkowity: 24 x 17 x 22 cm, wym. szyby: 11 x 20 cm, 1/10, sygn. na spodzie podstawy: Koclęga 2018, 1/10 oraz naklejony hologram autorski z sygnaturą

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
25

Słoń Alek, Submarine, 2014, rysunek, pastel olejna, papier, 30 x 30 cm, sygn. na odwrocie, w oprawie 46 x 46 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
26

Winiarski Tomasz, Z cyklu Perpetuum mobile XC, 2017, mezzotinta, sucha igła, oznaczenie edycji: AP III/VI, 100 x 70 cm, sygn. u dołu

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
27

Woźniak Piotr, Speculum nocte (lustro nocy), 2017, assemblage: odlew aluminiowy, kości zwierzęce, poroże, płyta, drewno, 65 x 40 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
28

Marweg Juliusz, Bez tytułu, 1993, olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d. JMarweg 93

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
29

Winkler Jerzy, Przyjaciółki (wg Klimta), 1992, olej, płótno, 105 x 105 cm, w oprawie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
30

Szwed Arek, Pan Lasu, 2018, ceramika szkliwiona, wys. 41 cm

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
31

Wajda Antek, Św. Izydor, 2015, asamblaż, akryl, płyta CD, deska, 36 x 25 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
32

Bui Chang, Bez tytułu, 2016, technika własna, papier, ekolina, wosk, 70 x 100 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
33

Motelski Robert, Wspinaczka, 2012, tech. własna, akryl, płótno, 24 x 30 cm, 8/10, sygn. na odwrocie, w oprawie 28 x 34 cm

Wylicytowane 1 000 PLN 1 100 PLN
34

Broszkiewicz Marek, Bez tytułu, 2013, pisak, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
35

Ciechanowska Joanna, Mystery of Neptune, 2015/2017, olej, płótno, 77 x 101 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 2 000 PLN
36

Gorlak Zbigniew, Dżungla, 1990, olej, płótno, 75 x 100 cm, sygn. na odwrocie, obraz w autorskiej ramie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
37

Dudek Piotr, Livestreaming, 2017, olej, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 100 PLN
38

Wąsowski Paweł, Krzyż św. Andrzeja, 2017, akryl, płótno, sproszkowany pumeks zatopiony w farbie, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
39

Kąkol Paweł, Bez tytułu, akryl, kolaż, płótno, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
40

Starowieyski Franciszek, Erotyk, 1985, rysunek, ołówek, papier, 30 x 21 cm, sygn. monogramem p.d. FS 1685, certyfikat autentyczności, oprawione

Wylicytowane 1 500 PLN 1 600 PLN